• Ειδικότητες
  • Χορός

Χορός

Φοιτητές με ειδικότητα τον χορό στη σχολή φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Staps

  • Η ειδικότητα του Χορού της σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF τη σημασία της κίνησης στην αναπτυξιακή διαδικασία και να εξοικειωθούν με τη διδασκαλία του δημιουργικού χορού στο πλαίσιο τόσο της τάξης όσο και της προπόνησης. Οι στόχοι διατυπώνονται: (α) κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη, (β) ενίσχυση της δημιουργικότητας, και (γ) βιωματική εξερεύνηση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης μέσω του χορού. Το μάθημα βασίζεται σε αναλυτικά παραδείγματα κινητικών δραστηριοτήτων, τα οποία θα συμβάλουν να αντιληφθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ότι η κίνηση αποτελεί βασικό μέσον έκφρασης ιδεών, συναισθημάτων και εμπειριών.