• Το IdEF

Το IdEF

About us

  • Επειδή κανένας δεν είναι ευτυχισμένος αν εξασκεί σε όλη του τη ζωή ένα επάγγελμα που δεν τον ενδιαφέρει αλλά οδηγήθηκε σ'αυτό μόνο και μόνο γιατί κάποια στιγμή της ζωής του δεν έκανε τη σωστή επιλογή, μην αντιμετωπίσετε την επιλογή σπουδών με προχειρότητα.

    Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μέσω του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης δημιουργούν ένα σύγχρονο πλαίσιο αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων.

    Στην εποχή των διπλών εθνικών πτυχίων με διδασκαλία σε τρεις Ευρωπαϊκές γλώσσες, τα προγράμματα σπουδών του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF και του Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord συνιστούν την πλέον αξιόπιστη ακαδημαϊκή πρόταση στην Ελλάδα.